Từ vựng tiếng Anh chủ đề trạng thái, cảm xúc con người - HocHay


Đăng bởi Trúc Vy | 25/08/2020 | 1579
Từ vựng tiếng Anh chủ đề trạng thái, cảm xúc con người - HocHay

Từ vựng tiếng Anh chủ đề trạng thái, cảm xúc con người - HocHay

What are you feeling now? Bây giờ, bạn cảm thấy như thế nào? Hãy cùng HocHay.com học các từ vựng tiếng Anh liên quan đến trạng thái, cảm xúc con người để trả lời cho nhiều câu hỏi nhé!

Nguồn video từ trang fanpage HocHay.com: Từ vựng tiếng Anh chủ đề trạng thái, cảm xúc con người I HocHay I từ vựng tiếng Anh theo chủ đề

 

 

Happy /ˈhæp.i/ (adj) Vui vẻ

Joyful /ˈdʒɔɪ.fəl/ (adj) Hân hoan

Interested /ˈɪn.trəs.tɪd/ (adj) Thích thú

Proud /praʊd/ (adj) Tự hào

Accepted /əkˈsep.tɪd/ (adj) Được chấp nhận

Powerful /ˈpaʊə.fəl/ (adj) Mạnh mẽ

Optimistic /ˈɒp.tɪ.mɪ.zəm/ (n) Lạc quan

Cheerful /ˈtʃɪə.fəl/ (n) Vui tươi

 

Surprise /səˈpraɪz/ (n) Sự ngạc nhiên

Startled /ˈstɑː.təld/ (adj) Hốt hoảng

Astound /əˈstaʊnd/ (v) Làm sững sờ

Amazed /əˈmeɪzd/ (adj) Kinh ngạc

Excited /ɪkˈsaɪt/ (v) Phấn khích

Shocked /ʃɒkt/ (adj) Bị sốc

Alarmed /əˈlɑːmd/ (adj) Hoảng hồn

 

Fear /fɪər/ (n) Nỗi sợ

Anxious /ˈæŋk.ʃəs/ (adj) Lo lắng, bất an

Scared /skeəd/ (adj) Sợ hãi

Humiliated /hjuːˈmɪl.i.eɪ.tɪd/ (adj) Nhục nhã

Rejected /rɪˈdʒekt/ (v) Bị hắt hủi

Submissive /səbˈmɪs.ɪv/ (adj) Qụy lụy

Insecure /ˌɪn.sɪˈkjʊər/ (adj) Không vững vàng

 

Anger /ˈæŋ.ɡər/ (n) Cơn giận

Mad /mæd/ (adj) Tức điên

Furious /ˈfjʊə.ri.əs/ (adj) Phẫn nộ

Hateful /ˈheɪt.fəl/ (adj) Đáng ghét

Hurt /hɜːt/ (v) Bị tổn thương

Threatened /ˈθret.ən/ (v) Bị đe dọa

Frustrated /frʌsˈtreɪ.tɪd/ (adj) Bực dọc

Aggressive /əˈɡres.ɪv/ (adj) Hung hăng

Disgust /dɪsˈɡʌst/ (n) Sự ghê tởm

Awful /ˈɔː.fəl/ (adj) Kinh khủng

Disapproval /ˌdɪs.əˈpruː.vəl/ (n) Sự phản đối

Avoidance /əˈvɔɪd/ (v) Sự né tránh

Disappointed /ˌdɪs.əˈpɔɪn.tɪd/ (adj) Thất vọng

 

Sad /sæd/ (adj) Buồn bã

Lonely /ˈləʊn.li/ (adj) Cô đơn

Despair /dɪˈspeər/ (n) Sự tuyệt vọng

Depressed /dɪˈprest/ (adj) Sầu não

Abandoned /əˈbæn.dənd/ (adj) Bị ruồng bỏ

Guilty /ˈɡɪl.ti/ (adj) Có lỗi

Apathetic /ˌæp.əˈθet.ɪk/ (adj) Lãnh đạm

Những câu nói tiếng Anh liên quan đến tâm trạng, trạng thái, cảm xúc con người

Những câu nói tiếng anh thường nói hằng ngày khi con người gặp phải những tâm trạng, cảm xúc khác nhau như: vui vẻ, tức giận, lo lắng, buồn bã...

Những câu nói tiếng Anh liên quan đến tức giận

He is a pain in the neck. He appears to everywhere I go:

Anh ấy là người rắc rối. Anh ấy xuất hiện ở mọi nơi tôi đến

The noise annoys me: Tiếng ồn làm tôi khó chịu

It really gets on my nerves: Nó làm tôi bực bội

I am in a foul mood: Tôi đang trong tâm trạng rất xấu

I am at the end of my tether: Tôi sắp không kiềm chế được

I flipped out: Tôi nổi điên rồi đấy

I am livid: Tôi cáu rồi đấy

Những câu nói tiếng Anh khi đang lo lắng, buồn bã

It’s a worry to me whether I can pass the interview:

Tôi rất lo không biết tôi có thể vượt qua vòng phỏng vấn không

I’m afraid I’ll miss the train if I leave home late:

Tôi sợ rằng đi muộn sẽ không kịp tàu

I have stage fright: Tôi thấy hơi hồi hộp

I’m a bit nervous: Tôi hơi căng thẳng

I’m very sad about my mistake: Tôi rất buồn về sai lầm của mình

I’m tired of the routine work: Tôi chán công việc thường ngày

Ứng dụng học tiếng anh theo chủ đề về trạng thái, cảm xúc con người - App HocHay cho Android & iOS

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

 

#TuVungTiengAnhTheoChuDe #TuVungTiengAnhVeTrangThaiCamXucConNguoi  #HocHay #HocTuVung #HocTiengAnh #AppHocTiengAnh #AppHochay #UngDungHocHay #UngDungHocTiengAnh #VyHocHay #VietNam

Từ vựng tiếng Anh chủ đề trạng thái, cảm xúc con người - HocHay


HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

@ Đối tác: ViecLamVui.com - Đăng Tuyển Dụng Miễn Phí, Tìm Việc Nhanh, Việc Làm 24h

@ Đối tác: ViecLamVui.edu.vn - Đào tạo Kỹ Năng, Đào tạo Thương mại điện tử

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019