Từ vựng tiếng Anh về ngày Quốc tế Thiếu nhi - HocHay


Đăng bởi Trúc Vy | 05/05/2021 | 1130
Từ vựng tiếng Anh về ngày Quốc tế Thiếu nhi - HocHay

Video học từ vựng tiếng Anh về ngày Quốc tế Thiếu nhi - HocHay

Từ vựng tiếng Anh về ngày Quốc tế Thiếu nhi

Từ vựng tiếng Anh về ngày Quốc tế Thiếu nhi - HocHay

Hand /hænd/ Tay

Child /tʃaɪld/ Đứa trẻ

World /wɜːld/ Thế giới

Future /ˈfjuː.tʃər/ Tương lai

Happy Children's day: /ˈhæp.i , tʃɪl.drənz, deɪ/

Happy holidays /ˈhæp.i,hɒl.ə.deɪ/ ngày lễ thật vui ý nghĩa

Obedient (adj) /əˈbiː.di.ənt/ chăm ngoan

Student (n) /ˈstjuː.dənt/ học giỏi

Docile (adj) /ˈdəʊ.saɪl/ ngoan ngoãn

Good student (adj) /ɡʊd, stjuː.dənt/ học giỏi nhé

Grow fast (v) /ɡrəʊ fɑːst/ mạnh khỏe

Always be good student: luôn luôn học thật giỏi.

Childhood is about innocence: Tuổi thơ ngây thơ

Playfulness (n) /ˈpleɪ.fəl.nəs/ vui đùa

It is about joy: Nó ngập tràn niềm vui

Từ vựng tiếng Anh về đồ chơi dành cho ngày quốc tế thiếu nhi

Ball (n) /bɔːl/ quả bóng

Action figures (n) /ˈæk.ʃən ˌfɪɡ.ər/mô hình nhân vật

Balloon (n) /bəˈluːn/ bóng bay

Bicycle (n) /ˈbaɪ.sɪ.kəl/ xe đạp

Block (n) /blɒk/ bộ đồ chơi xếp hình

Boat (n) /bəʊt/ cái thuyền

Car (n) /kɑːr/ ô tô

Clown (n) /klaʊn/ anh hề

Dice (n) /daɪs/ xúc xắc

Doll (n) búp bê

Drum (n) /drʌm/ trống

Fidget spinner (n) /ˈfɪdʒ.ɪt ˌspɪn.ər/ con quay cầm tay

Hand puppet (n) /ˈhænd ˌpʌp.ɪt/ con rối tay

Kite (n) /kaɪt/ cái diều

Marble (n) /ˈmɑː.bəl/viên bi

Puzzle (n) /ˈpʌz.əl/ trò chơi ghép hình

Rattle (n) /ˈræt.əl/ cái lúc lắc

Robot (n) /ˈrəʊ.bɒt/ rô bốt

Rocking chair (n) /ˈrɒk.ɪŋ ˌtʃeər/ ghế bập bênh

Rocking horse (n) /ˈrɒk.ɪŋ ˌhɔːs/ ngựa gỗ bập bênh

Rubik's Cube: Khối rubik

Scooter (n) /ˈskuː.tər/ Xe trượt

Slide (v) /slaɪd/ cầu trượt

Swing (v) /swɪŋ/ cái đu

Teddy bear (n) /ˈted·i ˌbeər/ gấu bông

Train (n) /treɪn/ xe lửa, tàu hỏa

Video game (n) /ˈvɪd.i.əʊ ˌɡeɪm/ trò chơi điện tử

Whistle (v) /ˈwɪs.əl/ cái còi

Yo - yo: /jəʊ - jəʊ/ cái yo - yo

#HocHay #TuvungtiengAnh #Tuvungtienganhngayquoctethieunhi #Quoctethieunhi #happychildrensday #vietnam

Xem thêm:


HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

@ Đối tác: ViecLamVui.com - Đăng Tuyển Dụng Miễn Phí, Tìm Việc Nhanh, Việc Làm 24h

@ Đối tác: ViecLamVui.edu.vn - Đào tạo Kỹ Năng, Đào tạo Thương mại điện tử

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019