Video Từ vựng tiếng Anh lớp 12 - Unit 6: Endangered Species - Học Hay


Đăng bởi Huyền Trang | 18/06/2021 | 4008
Cách đọc, phát âm từ vựng tiếng Anh lớp 12 - Unit 6: Endangered Species | Video Học Hay

Video Cách đọc Từ vựng tiếng Anh lớp 12 - Unit 6: Endangered Species – HocHay

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 12 Unit 6 từ vựng các bạn nhé!

Từ vựng tiếng Anh lớp 12 - Unit 6: Endangered Species

Audio - Mp3 Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 6

biodiversity (n): đa dạng sinh học

conservation (n): sự bảo tồn

conservation status: tình trạng bảo tồn

endangered species: chủng loài có nguy cơ bị tuyệt chủng

evolution (n): sự tiến hóa

extinct (adj): tuyệt chủng

extinction (n): sự tuyệt chủng

habitat (n): môi trường sống

poach (v): săn trộm

rhino/ rhinoceros (n): hà mã

sea turtle (n): con rùa biển

survive (v): sống sót

survival (n): sự sống sót

trade (n): mua bán

vulnerable (adj): dễ bị tổn thương dễ gặp nguy hiểm

Mindmap Unit 6 lớp 12 - Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 12 qua sơ đồ tư duy thông minh

Bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 12 bằng mindmap

"

10 từ mới tiếng Anh lớp 12 Unit 6 - tải về bộ hình ảnh Từ vựng tiếng Anh làm màn hình khoá - Learn English on Lockscreen

  • 1 - 8

  • 9 - 16

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 6 có phiên âm - Vocabulary Unit 6 12th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 6 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 6 lớp 12 phần Getting Started nhé!

extinct /ɪkˈstɪŋkt/ (a) tuyệt chủng

extinction /ɪkˈstɪŋkʃn/ (n) sự tuyệt chủng

rhino/ rhinoceros /raɪˈnɒsərəs/ (n) hà mã

Language

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 6 lớp 12 phần Language nhé!

biodiversity /ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsəti/ (n) đa dạng sinh học

evolution /ˌiːvəˈluːʃn/ (n) sự tiến hóa

survive /səˈvaɪv/ (v) sống sót

survival /səˈvaɪvl/ (n) sự sống sót

vulnerable /ˈvʌlnərəbl/ (a) dễ bị tổn thương dễ gặp nguy hiểm

habitat /ˈhæbɪtæt/ (n) môi trường sống

endangered species /ɪnˈdeɪndʒəd ˈspiːʃiːz/: chủng loài có nguy cơ bị tuyệt chủng

conservation /ˌkɒnsəˈveɪʃn/ (n) sự bảo tồn

conservation status /ˈsteɪtəs/: tình trạng bảo tồn

sea turtle /siː ˈtɜːtl/ (n) con rùa biển

Skills

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 6 lớp 12 phần Skills nhé!

poach /pəʊtʃ/ (v) săn trộm

trade /treɪd/ (n) mua bán

Cùng Học Hay ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 6

  • Đề tiếng Anh lớp 12 Unit 6 Endangered Species
  • Kiểm tra từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 6
  • Bài tập trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 6

GETTING STARTED

LANGUAGE

SKILLS

COMMUNICATION AND CULTURE

LOOKING BACK

Vocabulary

LÀM BÀI

 

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit6lop12 #tienganhlop12unit6 #tuvungtienganhlop12unit6

Tiếp theo:


HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

@ Đối tác: ViecLamVui.com - Đăng Tuyển Dụng Miễn Phí, Tìm Việc Nhanh, Việc Làm 24h

@ Đối tác: ViecLamVui.edu.vn - Đào tạo Kỹ Năng, Đào tạo Thương mại điện tử

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019