Video Từ vựng tiếng Anh lớp 12 - Unit 8: The World of Work - Học Hay


Đăng bởi Huyền Trang | 18/06/2021 | 3927
Cách đọc, phát âm từ vựng tiếng Anh lớp 12 - Unit 8: The World of Work | Video Học Hay

Video Cách đọc Từ vựng tiếng Anh lớp 12 - Unit 8: The World of Work – HocHay

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 12 Unit 8 từ vựng các bạn nhé!

Từ vựng tiếng Anh lớp 12 - Unit 8: The World of Work

Audio - Mp3 Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 8

academic (adj): học thuật, giỏi các môn học thuật

administrator (n): nhân viên hành chính

align (v): tuân theo, phù hợp

applicant (n): người nộp đơn xin việc

apply (v): nộp đơn, đệ trình

apprentice (n): thực tập sinh, người học việc

approachable (adj): dễ gần, dễ tiếp cận

articulate (adj): hoạt ngôn, nói năng lưu loát

barista (n): nhân viên làm việc trong quán cà phê

candidate (n): ứng viên đã qua vòng sơ tuyển

cluttered (adj): lộn xộn, trông rối mắt

compassionate (adj): thông cảm, cảm thông

colleague (n): đồng nghiệp

covering letter: thư xin việc

dealership (n): doanh nghiệp, kinh doanh

demonstrate (v): thể hiện

entrepreneur (n): nhà doanh nghiệp, người khởi nghiệp

potential (adj): tiềm năng

prioritise (v): sắp xếp công việc hợp lý, ưu tiên việc quan trọng trước

probation (n): sự thử việc, thời gian thử việc

qualification (n): trình độ chuyên môn bằng cấp

recruit (v): tuyển dụng

relevant (adj): thích hợp, phù hợp

shortlist (v): sơ tuyển

specialise (v): chuyên về lĩnh vực nào đó

tailor (v): điều chỉnh cho phù hợp

trailer (n): xe móc, xe kéo

tuition (n): học phí

unique (adj): đặc biệt, khác biệt, độc nhất

well-spoken (adj): nói hay, nói với lời lẽ trau chuốt

Mindmap Unit 8 lớp 12 - Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 12 qua sơ đồ tư duy thông minh

Bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 12 bằng mindmap

"

10 từ mới tiếng Anh lớp 12 Unit 8 - tải về bộ hình ảnh Từ vựng tiếng Anh làm màn hình khoá - Learn English on Lockscreen

  • 1 - 10

  • 11 - 20

  • 21 - 30

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 8 có phiên âm - Vocabulary Unit 8 12th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 8 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 12 phần Getting Started nhé!

apply /əˈplaɪ/ (v) nộp đơn, đệ trình

relevant /ˈreləvənt/ (a) thích hợp, phù hợp

qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃn/ (n) trình độ chuyên môn bằng cấp

applicant /ˈæplɪkənt/ (n) người nộp đơn xin việc

demonstrate /ˈdemənstreɪt/ (v) thể hiện

covering letter /ˌkʌvərɪŋ ˈletə(r)/: thư xin việc

shortlist /ˈʃɔːtlɪst/ (v) sơ tuyển

probation /prəˈbeɪʃn/ (n) sự thử việc, thời gian thử việc

candidate /ˈkændɪdət/ (n) ứng viên đã qua vòng sơ tuyển

recruit /rɪˈkruːt/ (v) tuyển dụng

Skills

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 12 phần Skills nhé!

administrator /ədˈmɪnɪstreɪtə(r)/ (n) nhân viên hành chính

apprentice /əˈprentɪs/ (n) thực tập sinh, người học việc

articulate /ɑːˈtɪkjuleɪt/ (a) hoạt ngôn, nói năng lưu loát

well-spoken /ˌwel ˈspəʊkən/ (a) nói hay, nói với lời lẽ trau chuốt

prioritise /praɪˈɒrətaɪz/ (v) sắp xếp công việc hợp lý, ưu tiên việc quan trọng trước

approachable /əˈprəʊtʃəbl/ (a) dễ gần, dễ tiếp cận

compassionate /kəmˈpæʃənət/ (a) thông cảm, cảm thông

cluttered /ˈklʌtəd/ (a) lộn xộn, trông rối mắt

tailor /ˈteɪlə(r)/ (v) điều chỉnh cho phù hợp

unique /juˈniːk/ (a) đặc biệt, khác biệt, độc nhất

barista /bəˈriːstə/ (n) nhân viên làm việc trong quán cà phê

dealership /ˈdiːləʃɪp/ (n) doanh nghiệp, kinh doanh

specialise /ˈspeʃəlaɪz/ (v) chuyên về lĩnh vực nào đó

Communication and Culture

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 12 phần Communication and Culture nhé!

 

academic /ˌækəˈdemɪk/ (a) học thuật, giỏi các môn học thuật

tuition /tjuˈɪʃn/ (n) học phí

trailer /ˈtreɪlə(r)/ (n) xe móc, xe kéo

entrepreneur /ˌɒntrəprəˈnɜː(r)/ (n) nhà doanh nghiệp, người khởi nghiệp

align/əˈlaɪn/ (v) tuân theo, phù hợp

colleague /ˈkɒliːɡ/ (n) đồng nghiệp

potential /pəˈtenʃl/ (a) tiềm năng

Cùng Học Hay ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 8

  • Đề tiếng Anh lớp 12 Unit 8 The World of Work
  • Kiểm tra từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 8
  • Bài tập trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 8

GETTING STARTED

LANGUAGE

SKILLS

COMMUNICATION AND CULTURE

LOOKING BACK

Vocabulary

LÀM BÀI

 

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit8lop12 #tienganhlop12unit8 #tuvungtienganhlop12unit8

Tiếp theo:


HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

@ Đối tác: ViecLamVui.com - Đăng Tuyển Dụng Miễn Phí, Tìm Việc Nhanh, Việc Làm 24h

@ Đối tác: ViecLamVui.edu.vn - Đào tạo Kỹ Năng, Đào tạo Thương mại điện tử

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019