Video Từ vựng tiếng Anh lớp 12 - Unit 9: Choosing a Career - Học Hay


Đăng bởi Huyền Trang | 04/06/2021 | 2812
Cách đọc, phát âm từ vựng tiếng Anh lớp 12 - Unit 9: Choosing a Career | Video Học Hay

Video Cách đọc Từ vựng tiếng Anh lớp 12 - Unit 9: Choosing a Career – HocHay

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 12 Unit 9 từ vựng các bạn nhé!

Từ vựng tiếng Anh lớp 12 - Unit 9: Choosing a Career

Audio - Mp3 Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 9

downside (n): mặt trái/ bất lợi

drop in on: ghé thăm

drop out of: bỏ ( học, nghề,...)

fascinating (adj): có sức hấp dẫn hoặc quyến rũ lớn

get on with: sống hòa thuận với

get to grips with: bắt đầu giải quyết (một vấn đề khó)

keep up with: theo kịp, đuổi kịp

look forward to: chờ đợi, trông đợi

mature (adj): trưởng thành

paperwork (n): công việc giấy tờ, văn phòng

pursue (v): theo đuổi, tiếp tục

put up with: chịu đựng

rewarding (adj): bõ công, đáng công, thỏa đáng

run out of: hết, cạn kiệt ( tiền, năng lượng,...)

secure (v): giành được, đạt được

shadow (v): đi theo quan sát ai, thực hành để học việc

tedious (adj): tẻ nhạt, làm mệt mỏi

think back on: nhớ lại

workforce (n): lực lượng lao động

Mindmap Unit 9 lớp 12 - Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 12 qua sơ đồ tư duy thông minh

Bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 12 bằng mindmap

"

10 từ mới tiếng Anh lớp 12 Unit 9 - tải về bộ hình ảnh Từ vựng tiếng Anh làm màn hình khoá - Learn English on Lockscreen

  • 1 - 9

  • 10 - 18

  • 19 - 27

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 9 có phiên âm - Vocabulary Unit 9 12th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 9 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 9 lớp 12 phần Getting Started nhé!

come up with /tʌtʃ/: tìm thấy/ nảy ra ( ý tưởng/ giải pháp)

career (n) nghề, nghề nghiệp, sự nghiệp

advice /ədˈvaɪs/ (n) lời khuyên

workforce /ˈwɜːkfɔːs/ (n) lực lượng lao động

pursue /pəˈsjuː/ (v) theo đuổi, tiếp tục

secure /sɪˈkjʊə(r)/ (v) giành được, đạt được

Language

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 9 lớp 12 phần Language nhé!

cut down on: cắt giảm ( biên chế, số lượng)

drop in on: ghé thăm

drop out of: bỏ ( học, nghề,...)

get on with: sống hòa thuận với

be in touch with: liên lạc với

get to grips with: bắt đầu giải quyết ( một vấn đề khó)

keep up with: theo kịp, đuổi kịp

look forward to /ˈfɔːwəd/: chờ đợi, trông đợi

put up with: chịu đựng

run out of : hết, cạn kiệt ( tiền, năng lượng,...)

think back on: nhớ lại

Skills

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 9 lớp 12 phần Skills nhé!

career adviser: người cố vấn nghề nghiệp

shadow /ˈʃædəʊ/ (v) đi theo quan sát ai, thực hành để học việc

paperwork /ˈpeɪpəwɜːk/ (n) công việc giấy tờ, văn phòng

ambition /æmˈbɪʃn/ (n) hoài bão, khát vọng, tham vọng

rewarding /rɪˈwɔːdɪŋ/ (a) bõ công, đáng công, thỏa đáng

tedious/ˈtiːdiəs/ (a) tẻ nhạt, làm mệt mỏi

downside /ˈdaʊnsaɪd/ (n) mặt trái/ bất lợi

fascinating /ˈfæsɪneɪtɪŋ/ (a) có sức hấp dẫn hoặc quyến rũ lớn

Communication and Culture

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 9 lớp 12 phần Communication and Culture nhé!

dishwasher /ˈdɪʃwɒʃə(r)/ (n) người rửa bát đĩa, máy rửa bát đĩa

mature /məˈtʃʊə(r)/ (a) trưởng thành

Cùng Học Hay ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 9

  • Đề tiếng Anh lớp 12 Unit 9 Choosing a Career
  • Kiểm tra từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 9
  • Bài tập trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 9

GETTING STARTED

LANGUAGE

SKILLS

COMMUNICATION AND CULTURE

LOOKING BACK

Vocabulary

LÀM BÀI

 

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit9lop12 #tienganhlop12unit9 #tuvungtienganhlop12unit9

Tiếp theo:


HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

@ Đối tác: ViecLamVui.com - Đăng Tuyển Dụng Miễn Phí, Tìm Việc Nhanh, Việc Làm 24h

@ Đối tác: ViecLamVui.edu.vn - Đào tạo Kỹ Năng, Đào tạo Thương mại điện tử

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019