Video Từ vựng tiếng Anh lớp 6 - Unit 1: My New School - HocHay


Đăng bởi Huyền Nguyễn | 11/06/2021 | 17586
Cách đọc, phát âm từ vựng tiếng Anh lớp 6 - Unit 1: My New School | Video Học Hay

Video Cách đọc từ vựng tiếng Anh lớp 6 - Unit 1: My New School - HocHay

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 1 từ vựng các bạn nhé!

Từ vựng tiếng Anh lớp 6 - Unit 1: My New School

Audio - MP3 từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 1

art (n) : nghệ thuật

boarding school (n) : trường nội trú

classmate (n) : bạn học

equipment (n) : thiết bị

greenhouse (n) : nhà kính

judo (n) : môn võ judo

swimming pool (n) : hồ bơi

pencil sharpener (n) : đồ chuốt bút chì

compass (n) : com-pa

school bag (n) : cặp đi học

rubber (n) : cục tẩy

calculator (n) : máy tính

pencil case (n) : hộp bút

notebook (n) : vở (tập)

bicycle (n) : xe đạp

ruler (n) : thước

textbook (n) : sách giáo khoa

activity (n) : hoạt động

creative (adj) : sáng tạo

excited (adj) : phấn chấn, phấn khích

help (n, v) : giúp đỡ, trợ giúp

international (adj) : quốc tế

interview (n, v) : phỏng vấn

knock (v) : gõ cửa

overseas (n, adj) : ở nước ngoài

pocket money (n) : túi tiền, tiền riêng

poem (n) : bài thơ

remember (v) : nhớ, ghi nhớ

share (n, v) : chia sẻ

smart (adj) : thông minh

surround (v) : bao quanh

Mindmap Unit 1 lớp 6 - Cách học từ vựng tiếng Anh lớp 6 qua sơ đồ tư duy thông minh

Bảng tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 6 bằng mindmap

Bảng từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 1 chương trình mới theo sơ đồ Mind Mapping

Bảng từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 1 chương trình mowsii theo sơ đồ Mind Mapping

10 từ mới tiếng Anh lớp 6 Unit 1 - tải về bộ hình ảnh từ vựng tiếng Anh làm màn hình khóa - Learn English on Lockscreen

  • 1 - 10

1 - 10 từ mới tiếng Anh lớp 6 Unit 1 - tải về bộ hình ảnh từ vựng tiếng Anh làm màn hình khóa - Learn English on Lockscreen

  • 10 - 20

10 - 20 từ mới tiếng Anh lớp 6 Unit 1 - tải về bộ hình ảnh từ vựng tiếng Anh làm màn hình khóa - Learn English on Lockscreen

  • 20 - 31

20 - 30 từ mới tiếng Anh lớp 6 Unit 1 - tải về bộ hình ảnh từ vựng tiếng Anh làm màn hình khóa - Learn English on Lockscreen

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 1 có phiên âm - Vocabulary Unit 1 6th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 1 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng unit 1 lớp 6 phần Getting Started nhé!

 

knock /nɑːk/ (v) gõ (cửa)

excited /ɪkˈsaɪ.t̬ɪd/ (adj) phấn chấn, phấn khích

smart /smɑːrt/ (adj) bảnh bao, sáng sủa, thông minh

poem /ˈpoʊ.əm/ (n) bài thơ

pencil sharpener /ˈpen·səl ˌʃɑr·pə·nər/ (n) đồ chuốt bút chì

compass /ˈkʌm·pəs/ (n) com-pa

school bag /ˈskuːl.bæɡ/ (n) cặp đi học

rubber /ˈrʌb·ər/ (n) cục tẩy

calculator /ˈkæl·kjəˌleɪ·t̬ər/ (n) máy tính

pencil case /ˈpen.səl ˌkeɪs/ (n) hộp bút

notebook /ˈnoʊtˌbʊk/ (n) vở

bicycle /ˈbɑɪ·sɪ·kəl/ (n) xe đạp

ruler /ˈru·lər/ (n) thước

textbook /ˈtekstˌbʊk/ (n) sách giáo khoa

A Closer Look 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng unit 1 lớp 6 phần A Closer Look 1 nhé!

 

judo /ˈdʒuː.doʊ/ (n) môn võ judo

A Closer Look 2

Cùng Học Hay soạn từ vựng unit 1 lớp 6 phần A Closer Look 2 nhé!

 

interview /ˈɪn·tərˌvju/ (n, v) phỏng vấn

 

Communication

Cùng Học Hay soạn từ vựng unit 1 lớp 6 phần Communication nhé!

 

remember /rɪˈmem·bər/ (v) nhớ, ghi nhớ

classmate /ˈklæs.meɪt/ (n) bạn học

pocket money /ˈpɑː.kɪt ˌmʌn.i/ (n) tiền túi, tiền riêng

help /hɛlp/ (n, v) giúp đỡ, trợ giúp

share /ʃer/ (n, v) chia sẻ

 

Skills 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng unit 1 lớp 6 phần Skills 1 nhé!

 

boarding school /ˈbɔːr.dɪŋ ˌskuːl/ (n) trường nội trú

overseas /ˈoʊ·vərˈsiz/ (n, adj) (ở) nước ngoài

surround /səˈrɑʊnd/ (v) bao quanh

international /ˌɪn·tərˈnæʃ·ə·nəl/ (adj) quốc tế

equipment /ɪˈkwɪp mənt/ (n) thiết bị

creative /kriˈeɪ·t̬ɪv/ (adj) sáng tạo

art /aːt/ (n) nghệ thuật

 

Skills 2

Cùng Học Hay soạn từ vựng unit 1 lớp 6 phần Skills 2 nhé!

 

activity /ækˈtɪv·ɪ·t̬i/ (n) hoạt động

 

Project

Cùng Học Hay soạn từ vựng unit 1 lớp 6 phần Project nhé!

 

greenhouse /ˈɡriːn.haʊs/ (n) nhà kính

swimming pool /ˈswɪm.ɪŋ ˌpuːl/ (n) hồ bơi

 

Cùng Học Hay ôn luyện từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 1

  • Đề tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My New School 
  • Kiểm tra từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 1 
  • Bài tập trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 1 

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

Vocabulary

LÀM BÀI

 

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit1lop6 #tienganhlop6unit1 #tuvungtienganhlop6unit1

Tiếp theo:


HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

@ Đối tác: ViecLamVui.com - Đăng Tuyển Dụng Miễn Phí, Tìm Việc Nhanh, Việc Làm 24h

@ Đối tác: ViecLamVui.edu.vn - Đào tạo Kỹ Năng, Đào tạo Thương mại điện tử

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019