Video Từ vựng tiếng Anh lớp 6 - Unit 2: My home - Học Hay


Đăng bởi Khánh Ly | 04/06/2021 | 7866
Cách đọc, phát âm từ vựng tiếng Anh lớp 6 - Unit 2: My home | Video Học Hay

Video học từ vựng tiếng anh lớp 6 - Unit 2: My home - Học hay

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 2 từ vựng các bạn nhé!

Từ vựng tiếng Anh lớp 6 - Unit 2: My Home

Audio - MP2 từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 2

town house (n): nhà phố

country house (n): nhà ở nông thôn

villa (n): biệt thự

stilt house (n): nhà sàn

apartment (n): căn hộ

living room (n): phòng khách

bedroom (n): phòng ngủ

kitchen (n): nhà bếp

bathroom (n): nhà tắm

hall (n): phòng lớn

attic (n): gác mái

lamp (n): đèn

toilet (n): nhà vệ sinh

bed (n): giường

cupboard (n): tủ chén

wardrobe (n): tủ đựng quần áo

fridge (n): tủ lạnh

poster (n): áp phích

chair (n): ghế

air-conditioner (n): máy điều hòa không khí

table (n): bàn

sofa (n): ghế trường kỷ, ghế sô pha

behind (pre): ở phía sau, đằng sau

between (pre): ở giữa

chest of drawers (n): ngăn kéo tủ

crazy (adj): kì dị, lạ thường

department store (n): cửa hàng bách hóa

dishwasher (n) : máy rửa bát (chén) đĩa

furniture (n): đồ đạc trong nhà, đồ gỗ

in front of (pre): ở phía trước, đằng trước

messy (adj): lộn xộn, bừa bộn

microwave (n): lò vi sóng

move (v): di chuyển, chuyển nhà

next to (pre): kế bèn, ở cạnh

under (pre): ở bên dưới, phía dưới

Mindmap Unit 2 lớp 6 - Cách học từ vựng tiếng Anh lớp 6 qua sơ đồ tư duy thông minh

Đang cập nhật

Bảng tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 6 bằng mindmap:

10 từ mới tiếng Anh lớp 6 Unit 2 - tải về bộ hình ảnh từ vựng tiếng Anh làm màn hình khóa - Learn English on Lockscreen

  • 1 - 10

  • 11 - 20

  • 21 - 30

  • 31 - 36

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 2 có phiên âm - Vocabulary Unit 2 6th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 2 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng unit 2 lớp 6 phần Getting Started nhé!

 

town house /ˈtaʊn ˌhaʊs/ (n) nhà phố

country house /ˌkʌn.tri ˈhaʊs/ (n) nhà ở nông thôn

move /muːv/ (v) di chuyển, chuyển nhà

apartment /əˈpɑːrt.mənt/ (n) căn hộ

living room /ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/ (n) phòng khách

bedroom /ˈbed.ruːm/ \n /ˈbed.rʊm/ (n) phòng ngủ

kitchen /ˈkɪtʃ·ən/ (n) nhà bếp

bathroom /ˈbæθ.ruːm/ \n /ˈbæθ.rʊm/ (n) nhà tắm

behind /bɪˈhaɪnd/ (pre) ở phía sau, đằng sau

between /bɪˈtwin/ (pre) ở giữa

in front of /ɪn 'frʌnt ʌv/ (pre) ở phía trước, đằng trước

next to /'nɛkst tu/ (pre) kế bèn, ở cạnh

under /ˈʌn dər/ (pre) ở bên dưới, phía dưới

chair /tʃeər/ (n) ghế

wardrobe /ˈwɔːr.droʊb/ (n) tủ đựng quần áo

sofa /ˈsoʊ·fə/ (n) ghế trường kỷ, ghế sô pha

lamp /læmp/ (n) đèn

table /ˈteɪ bəl/ (n) bàn

bed /bed/ (n) giường

A Closer Look 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng unit 2 lớp 6 phần A Closer Look 1 nhé!

 

hall /hɑːl/ (n) phòng lớn

attic /ˈæt̬.ɪk/ (n) gác mái

toilet /ˈtɔɪ·lɪt/ (n) nhà vệ sinh

cupboard /ˈkʌb·ərd/ (n) tủ chén

fridge /frɪdʒ/ (n) tủ lạnh

poster /ˈpoʊ·stər/ (n) áp phích

air-conditioner /ˈeər kənˌdɪʃ·ə·nər/ (n) máy điều hòa không khí

chest of drawers /ˌtʃest əv ˈdrɔːrz/ (n) ngăn kéo tủ

dishwasher /ˈdɪʃˌwɑʃ·ər/ (n) máy rửa bát (chén) đĩa

microwave /ˈmaɪ.kroʊ.weɪv/ (n) lò vi sóng

department store /dɪˈpɑːrt.mənt ˌstɔːr/ (n) cửa hàng bách hóa

Skills 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng unit 2 lớp 6 phần Skills 1 nhé!

 

crazy /ˈkreɪ.zi/ (adj) kì dị, lạ thường

messy /ˈmes.i/ (adj) lộn xộn, bừa bộn

Looking Back

Cùng Học Hay soạn từ vựng unit 2 lớp 6 phần Looking Back nhé!

 

villa /ˈvɪl.ə/ (n) biệt thự

stilt house /stɪltsˌhaʊs/ (n) nhà sàn

furniture /ˈfɜr nɪ tʃər/ (n) đồ đạc trong nhà, đồ gỗ

Cùng Học Hay ôn luyện từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 2

  • Đề tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My Home
  • Kiểm tra từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 2
  • Bài tập trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 2

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

Vocabulary

LÀM BÀI

 

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit2lop6 #tienganhlop6unit2 #tuvungtienganhlop6unit2

Tiếp theo:


HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

@ Đối tác: ViecLamVui.com - Đăng Tuyển Dụng Miễn Phí, Tìm Việc Nhanh, Việc Làm 24h

@ Đối tác: ViecLamVui.edu.vn - Đào tạo Kỹ Năng, Đào tạo Thương mại điện tử

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019