Video Từ vựng tiếng Anh lớp 7 - Unit 4: Music and Arts - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 04/06/2021 | 4730
Cách đọc, phát âm từ vựng tiếng Anh lớp 7 - Unit 4: Music and Arts | Video Học Hay

Video Cách đọc Từ vựng tiếng Anh lớp 7 - Unit 4: Music and Arts – HocHay

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 7 Unit 4 từ vựng các bạn nhé!

Từ vựng tiếng Anh lớp 7 - Unit 4: Music and Arts

Audio - Mp3 Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 4

anthem (n): quốc ca

atmosphere (n): không khí, môi trường

compose (v): soạn, biên soạn

composer (n): nhà soạn nhạc, nhạc sĩ

control (v): điều khiển

core subject (n): môn học cơ bản

country music (n): nhạc đồng quê

curriculum (n): chương trình học

folk music (n): nhạc dân gian

non-essential (adj): không cơ bản

opera (n): vở nhạc kịch

originate (v): bắt nguồn

perform (n): biểu diễn

performance (n): sự trình diễn, buổi biểu diễn

photography (n): nhiếp ảnh

puppet (n): con rối

rural (adj): thuộc nông thôn, thôn quê

sculpture (n): điêu khắc, tác phẩm điêu khắc

support (v): nâng đỡ

Tick Tac Toe (n): trò chơi cờ ca-rô

water puppetry (n): múa rối nước

Mindmap Unit 4 lớp 7 - Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 7 qua sơ đồ tư duy thông minh

Bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 7 bằng mindmap

10 từ mới tiếng Anh lớp 7 Unit 4 - tải về bộ hình ảnh Từ vựng tiếng Anh làm màn hình khoá - Learn English on Lockscreen

  • 1 - 10

  • 11 - 20

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 4 có phiên âm - Vocabulary Unit 4 7th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 4 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 4 lớp 7 phần Getting Started nhé!

 

atmosphere / 'ætməsfɪər / (n) không khí, môi trường

opera / 'ɒpərə / (n) vở nhạc kịch

photography / fə'tɒɡrəfi / (n) nhiếp ảnh

A Closer Look 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 4 lớp 7 phần A Closer Look 1 nhé!

 

puppet / 'pʌpɪt / (n) con rối

A Closer Look 2

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 4 lớp 7 phần A Closer Look 2 nhé!

 

perform / pə'fɔːm / (n) biểu diễn

country music / 'kʌntri 'mjuzɪk / (n) nhạc đồng quê

Communication

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 4 lớp 7 phần Communication nhé!

 

composer / kəm'pəʊzər / (n) nhà soạn nhạc, nhạc sĩ

anthem / 'ænθəm / (n) quốc ca

originate / ə'rɪdʒɪneɪt / (v) bắt nguồn

curriculum / kə'rɪkjʊləm / (n) chương trình học

Skills 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 4 lớp 7 phần Skills 1 nhé!

 

performance / pə'fɔːməns / (n) sự trình diễn, buổi biểu diễn

water puppetry / 'wɔːtər 'pʌpɪtrɪ / (n) múa rối nước

control / kən'trəʊl / (v) điều khiển

rural / 'rʊərəl / (adj) thuộc nông thôn, thôn quê

folk music / fəʊk 'mjuzɪk / (n) nhạc dân gian

Tick Tac Toe / tɪk tæk təʊ / (n) trò chơi cờ ca-rô

Skills 2

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 4 lớp 7 phần Skills 2 nhé!

 

sculpture / 'skʌlptʃər / (n) điêu khắc, tác phẩm điêu khắc

Cùng Học Hay ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 4

  • Đề tiếng Anh lớp 7 Unit 4 Music and Arts
  • Kiểm tra từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 4
  • Bài tập trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 4

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

COMMUNICATION

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

Vocabulary

LÀM BÀI

 

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit4lop7 #tienganhlop7unit4 #tuvungtienganhlop7unit4

Tiếp theo:


HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

@ Đối tác: ViecLamVui.com - Đăng Tuyển Dụng Miễn Phí, Tìm Việc Nhanh, Việc Làm 24h

@ Đối tác: ViecLamVui.edu.vn - Đào tạo Kỹ Năng, Đào tạo Thương mại điện tử

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019