Video Từ vựng tiếng Anh lớp 9 - Unit 2: City Life - Học Hay


Đăng bởi Khánh Ly | 04/06/2021 | 3368
Cách đọc, phát âm từ vựng tiếng Anh lớp 9 - Unit 2: City Life | Video Học Hay

Video Cách đọc Từ vựng tiếng Anh lớp 9 - Unit 2: City Life – HocHay

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 9 Unit 2 từ vựng các bạn nhé!

Từ vựng tiếng Anh lớp 9 - Unit 2: City Life

Audio - Mp3 Từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 2

fabulous (adj): tuyệt vời, tuyệt diệu

reliable (adj): đáng tin cậy

metropolitan (adj): (thuộc về) đô thị, thu phu

multicultural (adj): đa văn hóa

variety (n): sự phong phu, đa dạng

grow up (ph.v): lớn lên, trưởng thành

packed (adj): chật ních người

urban (adj): (thuộc) đô thị, thành thị

Oceania (n): châu Đại Dương

medium-sized (adj): cỡ vừa, cỡ trung

forbidden (adj): bị cấm

easy-going (adj): thoải mái, dễ tính

downtown (adj): (thuộc) trung tâm thành phố, khu thương mại

skyscraper (n): nhà cao chọc trời

stuck (adj): mắc ket, không di chuyển đươc

wander (v): đi lang thang

affordable (adj): (giá cả) phải chăng

conduct (v): thực hiện

determine (v): xác định

factor (n): yếu tố

conflict (n): xung đột

indicator (n): chỉ số

asset (n): tài sản

urban sprawl : sự đô thị hóa

index (n): chỉ số

metro (n): tàu điện ngầm

dweller (n): cư dân

negative (adj): tiêu cực

for the time being : hiện thời, trong lúc này

Mindmap Unit 2 lớp 9 - Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 9 qua sơ đồ tư duy thông minh

Bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 9 bằng mindmap

10 từ mới tiếng Anh lớp 9 Unit 2 - tải về bộ hình ảnh Từ vựng tiếng Anh làm màn hình khoá - Learn English on Lockscreen

  • 1 - 10

  • 11 - 20

  • 21 - 29

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 2 có phiên âm - Vocabulary Unit 2 9th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 2 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 2 lớp 9 phần Getting Started nhé!

 

fabulous (adj) /ˈfæbjələs/: tuyệt vời, tuyệt diệu

reliable (adj) /rɪˈlaɪəbl/: đáng tin cậy

metropolitan (adj) /ˌmetrəˈpɒlɪtən/: (thuộc về) đô thị, thu phu

multicultural (adj) /ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/: đa văn hóa

variety (n) /vəˈraɪəti/: sự phong phu, đa dạng

urban (adj) /ˈɜːbən/: (thuộc) đô thị, thành thị

Oceania (n) /ˌəʊsiˈɑːniə/: châu Đại Dương

 

packed (adj) /pækt/: chật ních người

A Closer Look 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 2 lớp 9 phần A Closer Look 1 nhé!

 

wander (v) /ˈwɒndə/: đi lang thang

affordable (adj) /əˈfɔːdəbl/: (giá cả) phải chăng

downtown (adj) /ˌdaʊnˈtaʊn/: (thuộc) trung tâm thành phố, khu thương mại

forbidden (adj) /fəˈbɪdn/: bị cấm

 

easy-going (adj) /ˈiːzi-ˈɡəʊɪŋ/: thoải mái, dễ tính

A Closer Look 2

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 2 lớp 9 phần A Closer Look 2 nhé!

 

skyscraper (n) /ˈskaɪskreɪpə/: nhà cao chọc trời

stuck (adj) /stʌk/: mắc ket, không di chuyển đươc

 

grow up (ph.v) /ɡrəʊ ʌp/: lớn lên, trưởng thành

Skills 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 2 lớp 9 phần Skills 1 nhé!

 

conduct (v) /kənˈdʌkt/: thực hiện

determine (v) /dɪˈtɜːmɪn/: xác định

factor (n) /ˈfæktə/: yếu tố

conflict (n) /ˈkɒnfl ɪkt/: xung đột

index (n) /ˈɪndeks/: chỉ số

urban sprawl /ˈɜːbən sprɔːl/: sự đô thị hóa

 

for the time being /fə(r) ðə taɪm ˈbiːɪŋ/: hiện thời, trong lúc này

Skills 2

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 2 lớp 9 phần Skills 2 nhé!

 

metro (n) /ˈmetrəʊ/: tàu điện ngầm

negative (adj) /ˈneɡətɪv/: tiêu cực

dweller (n) /ˈdwelə/: cư dân

asset (n) /ˈæset/: tài sản

indicator (n) /ˈɪndɪkeɪtə/: chỉ số

 

medium-sized (adj) /ˈmiːdiəm-saɪzd/: cỡ vừa, cỡ trung

Cùng Học Hay ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 2

  • Đề tiếng Anh lớp 9 Unit 2 City Life
  • Kiểm tra từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 2
  • Bài tập trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 2

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

Vocabulary

LÀM BÀI

 

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit2lop9 #tienganhlop9unit2 #tuvungtienganhlop9unit2

Tiếp theo:


HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

@ Đối tác: ViecLamVui.com - Đăng Tuyển Dụng Miễn Phí, Tìm Việc Nhanh, Việc Làm 24h

@ Đối tác: ViecLamVui.edu.vn - Đào tạo Kỹ Năng, Đào tạo Thương mại điện tử

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019