Video Từ vựng tiếng Anh lớp 9 - Unit 8: Tourism - Học Hay


Đăng bởi Khánh Ly | 04/06/2021 | 2642
Cách đọc, phát âm từ vựng tiếng Anh lớp 9 - Unit 8: Tourism | Video Học Hay

Video Cách đọc Từ vựng tiếng Anh lớp 9 - Unit 8: Tourism – HocHay

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 9 Unit 8 từ vựng các bạn nhé!

Từ vựng tiếng Anh lớp 9 - Unit 8: Tourism

Audio - Mp3 Từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 8

affordable (adj): có thể chi trả được, hợp túi tiền

air (v): phát sóng (đài, vô tuyến)

breathtaking (adj): ấn tượng, hấp dẫn

check-in (n): việc làm thủ tục lên máy bay

checkout (n): thời điểm rời khỏi khách sạn

confusion (n): sự hoang mang, bối rối

erode away (v): mòn đi

exotic (adj): kì lạ

explore (v): thám hiểm

hyphen (n): dấu gạch ngang

imperial (adj): thuộc về đế quốc

inaccessible (adj): không thể vào, tiếp cận được

lush (adj): tươi tốt, xum xuê

magnif cence (n): sự nguy nga, lộng lẫy, tráng lệ

not break the bank (idiom): không tốn nhiều tiền

orchid (n): hoa lan

package tour (n): chuyến du lịch trọn gói

pile-up (n): vụ tai nạn do nhiều xe đâm nhau

promote (v): giúp phát triển, quảng bá

pyramid (n): kim tự tháp

safari (n): cuộc đi săn, cuộc hành trình (bằng đường bộ nhất là ở đông và nam phi)

stalagmite (n): măng đá

stimulating (adj): thú vị, đầy phấn khích

touchdown (n): sự hạ cánh

varied (adj): đa dạng

Mindmap Unit 8 lớp 9 - Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 9 qua sơ đồ tư duy thông minh

Bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 9 bằng mindmap

10 từ mới tiếng Anh lớp 9 Unit 8 - tải về bộ hình ảnh Từ vựng tiếng Anh làm màn hình khoá - Learn English on Lockscreen

  • 1 - 9

  • 10 - 17

  • 18 - 25

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 8 có phiên âm - Vocabulary Unit 8 9th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 8 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 9 phần Getting Started nhé!

 

package tour (n) /ˈpækɪdʒ tʊə(r)/: chuyến du lịch trọn gói

explore (v) /ɪkˈsplɔː(r)/ thám hiểm

 

exotic (adj) /ɪɡˈzɒtɪk/: kì lạ

A Closer Look 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 9 phần A Closer Look 1 nhé!

 

stimulating (adj) /ˈstɪmjuleɪtɪŋ/: thú vị, đầy phấn khích

check-in (n) /tʃek-ɪn/: việc làm thủ tục lên máy bay

pile-up (n) /paɪl-ʌp/: vụ tai nạn do nhiều xe đâm nhau

touchdown (n) /ˈtʌtʃdaʊn/: sự hạ cánh

checkout (n) /ˈtʃekaʊt/: thời điểm rời khỏi khách sạn

 

hyphen (n) /ˈhaɪfn/ dấu gạch ngang

A Closer Look 2

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 9 phần A Closer Look 2 nhé!

 

imperial (adj) /ɪmˈpɪəriəl/ (thuộc về) hoàng đế

pyramid (n) /ˈpɪrəmɪd/: kim tự tháp

Communication

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 9 phần Communication nhé!

 

breathtaking (adj) /ˈbreθteɪkɪŋ/: ấn tượng, hấp dẫn

affordable (adj) /əˈfɔːdəbl/: có thể chi trả được, hợp túi tiền

 

not break the bank (idiom) /nɒt breɪk ðə bæŋk/: không tốn nhiều tiền

Skills 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 9 phần Skills 1 nhé!

 

air (v) /eə(r)/: phát sóng (đài, vô tuyến)

magnificence (n) /mæɡˈnɪfɪsns/ sự nguy nga, lộng lẫy, tráng lệ

erode away (v) /ɪˈrəʊd əˈweɪ/: mòn đi

stalagmite (n) /stəˈlæɡmaɪt/: măng đá

inaccessible (adj) /ˌɪnækˈsesəbl/ không thể vào/tiếp cận được

 

safari (n) /səˈfɑːri/: cuộc đi săn, cuộc hành trình (bằng đường bộ nhất là ở đông và nam phi)

Skills 2

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 9 phần Skills 2 nhé!

 

promote (v) /prəˈməʊt/: giúp phát triển, quảng bá

confusion (n) /kənˈfjuːʒn/: sự hoang mang, bối rối

varied (adj) /ˈveərid/: đa dạng

lush (adj) /lʌʃ/ tươi tốt, xum xuê

 

orchid (n) /ˈɔːkɪd/: hoa lan

Cùng Học Hay ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 8

  • Đề tiếng Anh lớp 9 Unit 8 Tourism
  • Kiểm tra từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 8
  • Bài tập trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 8

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

Vocabulary

LÀM BÀI

 

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit8lop9 #tienganhlop9unit8 #tuvungtienganhlop9unit8

Tiếp theo:


HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

@ Đối tác: ViecLamVui.com - Đăng Tuyển Dụng Miễn Phí, Tìm Việc Nhanh, Việc Làm 24h

@ Đối tác: ViecLamVui.edu.vn - Đào tạo Kỹ Năng, Đào tạo Thương mại điện tử

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019